Dr n. med. Sławomir Adam Wolniak

Dr n. med. Sławomir Wolniak

Terapia uzależnień Bełchatów

  • Home
  • Terapia uzależnień Bełchatów

terapia grupowa

Uzależnienie to poważny stan, który odzwierciedla się zarówno w psychice, jak i w zdrowiu fizycznym osoby uzależnionej. Stan uzależnienia charakteryzuje się okresowym lub stałym uczuciem przymusu wykonywania określonej czynności, lub zażywania substancji psychoaktywnej czy używki. Wśród najczęstszych i najbardziej niebezpiecznych uzależnień wyróżniamy uzależnienie od alkoholu i narkotyków, jednak terapia uzależnień może dotyczyć również uzależnienia od sexu czy hazardu.

Człowiek może uzależnić się od różnych rzeczy i substancji, jednak to wymienione powyżej powodują najwięcej szkód nie tylko dla zdrowia, ale też życia osobistego osoby uzależnionej. Terapia uzależnień ma na celu wsparcie osób, które zdecydowały się walczyć z nałogiem i podnieść jakość swojego życia.

Na czym polega terapia uzależnień?

Pierwszym krokiem całej terapii jest podjęcie przez osobę uzależnioną świadomej decyzji o walce z nałogiem. Z wyjątkiem przypadków, w których leczenie uzależnienia zlecone jest przez sąd, terapia przygotowywana jest dla osób, które zgłaszają się do lekarza same, ponieważ zauważyły, jak bardzo nałóg wpłynął na ich życie, i chcą z nim walczyć. Motywacja do wyjścia z uzależnienia wielokrotnie stanowi najważniejszy czynnik do wyzdrowienia. Nasi terapeuci starają się utrzymać w uzależnionym tę motywację i pomagają mu wypracować zachowania, nawyki oraz przekonania, dzięki którym będzie mógł odstawić lub ograniczyć spożywanie substancji psychoaktywnej.

Terapia uzależnień opiera się na terapii behawioralnej w połączeniu z leczeniem farmakologicznym, jeżeli lekarz uzna, że takie działanie jest potrzebne. Środki farmakologiczne mogą zostać zalecone na etapie detoksu oraz w przypadku, gdy u pacjenta występują wyraźne zaburzenia nastroju, które mogłyby doprowadzić do zachowań autodestrukcyjnych.

Terapia uzależnień Bełchatów

Klinika Wolmed została założona przez małżeństwo lekarzy psychiatrów, specjalizujących się między innymi w leczeniu uzależnień. Pacjenci, którzy chcą podjąć walkę z nałogiem, mogą zgłosić się do kliniki w celu umówienia wizyty na konsultację specjalistyczną. Terapia uzależnień to proces, który opiera się na indywidualnym podejściu do pacjenta, dlatego formy leczenia dla każdej osoby mogą być inne w zależności od potrzeb i oczekiwań osoby uzależnionej. Podczas terapii zarówno osoby uzależnione, jak i ich bliscy mogą liczyć na wsparcie terapeutów, którzy przeprowadzą odpowiednie rozpoznanie przypadku i dostosują sposób działania w taki sposób, aby przyniósł dobre efekty. Prowadzone jest również leczenie alkoholizmu oraz oferowana jest także terapia uzależnień w Łodzi.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu